Thể LoạI Thông tin

Chế độ ăn uống cho cặp đôi: Yêu tôi mảnh mai
Thông tin

Chế độ ăn uống cho cặp đôi: Yêu tôi mảnh mai

Chế độ ăn kiêng dành cho các cặp vợ chồng tìm cách giúp nhiều cặp vợ chồng tăng cân khi họ trở nên thoải mái trong các mối quan hệ. Có một số cặp vợ chồng có thể tránh được xu hướng này. Trong Love Me Slender, Drs. Thomas Bradbury và Benjamin Karney, tiết lộ bí mật về chế độ ăn uống của các cặp vợ chồng này. Các tác giả là người viết mã của Viện Quan hệ tại UCLA, và đã nghiên cứu cách các cặp vợ chồng có thể giao tiếp để đạt được mục tiêu chung.

ĐọC Thêm

Thông tin

Calo trong súp - Nấm gà

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các khẩu phần khác.Soup - Calo gà và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - nấm gà, đóng hộp, cô đặc, thương mại27419.18.818.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Nấm với thịt bò

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các khẩu phần khác.Soup - Mushroom With Beef Stock Calories and MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - nấm với thịt bò, đóng hộp, cô đặc, thương mại17118.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Consomme Với Gelatin

Khi có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Consomme With Gelatin Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - consomme với gelatin, khử nước, khô172.12.200Soup - consomme với gelatin, khử nước, chuẩn bị với nước172.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Súp lơ

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Cauliflower Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Súp - súp lơ, khử nước, hỗn hợp khô1 cup6810.72.91,70.3Soup - súp lơ, khử nước, chuẩn bị với nước1 cup6910.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Clam Chowder

Calo trong súp - Clam Chowder Ở đâu cũng có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Clam Chowder Calories và MacronutrientsServingNhấp để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Fat (g) Soup - nghêu chowder, kiểu manhattan, đóng hộp, chunky, sẵn sàng phục vụ13418.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Cream Of Potato

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Cream Of Potato Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - kem khoai tây, đóng hộp, cô đặc14822.93.54.72.4Soup - kem khoai tây, đóng hộp, chuẩn bị với lượng sữa bằng nhau, thương mại14917.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Thịt bò và nấm

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các khẩu phần khác.Soup - Thịt bò và nấm Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Súp - thịt bò và nấm, ít natri, chunk style1 cup1732410,85.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Nấm

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Súp - nấm, mất nước, khô32838.17.616.62.8Soup - nấm, mất nước, chuẩn bị với nước9611.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Nissin

Khi có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Nissin Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - NISSIN, CUP NOODLES, Mì Ramen, hương vị gà, hỗn hợp khô1 container29636.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Gazpacho

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Gazpacho Calo và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Fat (g) Soup - gazpacho, đóng hộp, sẵn sàng phục vụ464.47.10.20 Tôi chỉ muốn nói rằng trang web này tuyệt vời như thế nào.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - phô mai bông cải xanh

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Bông cải xanh Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - phô mai bông cải xanh, đóng hộp, cô đặc, thương mại1 can26523.56.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Oxtail

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Oxtail Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Súp - oxtail, mất nước, khô627.92.52.21.1Soup - oxtail, mất nước, chuẩn bị với nước688.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Hạt chia với Ham

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Split Pea With Ham Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - tách hạt đậu với giăm bông, chunky, giảm chất béo, giảm natri, sẵn sàng phục vụ, nhãn hiệu đơn41060.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Lúa mạch nấm

Khi có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Mushroom Barley Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - nấm lúa mạch, đóng hộp, cô đặc, thương mại15324.13.84.50.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Minestrone

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, hãy nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Minestrone Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - minestrone, đóng hộp, chunky, sẵn sàng phục vụ 12720,75.12.81.5Soup - minestrone, đóng hộp, cô đặc, thương mại16722.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Tiến bộ kinh điển lành mạnh Tỏi và mì ống

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Progresso Healthy Classics Tỏi và Pasta Calories và MacronutrientsServingNhấp để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - PROGRESSO LỚP SỨC KHỎE GARLIC VÀ PASTA, đóng hộp, sẵn sàng phục vụ1 cup10020.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Sirloin Burger với rau

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Sirloin Burger Với Rau Calo và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Fat (g) Soup - burger sirloin với rau, sẵn sàng phục vụ, nhãn hiệu duy nhất41536.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Vườn cà chua tiến bộ lành mạnh

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Progresso Healthy Classics Tomato Garden Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - PROGRESSO LỚP SỨC KHỎE TOMATO GARDEN, đóng hộp, sẵn sàng phục vụ1 cup9821.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Đậu lăng với Ham

Khi có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các khẩu phần khác.Soup - Lentil With Ham Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Fat (g) Soup - đậu lăng với giăm bông, đóng hộp, sẵn sàng phục vụ13920,29.32.81.1 Tôi chỉ muốn nói rằng trang web này tuyệt vời như thế nào.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong Soup - Mì Thổ Nhĩ Kỳ

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Thổ Nhĩ Kỳ Mì Calo và MacronutrientsServingNhấp để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Fat (g) Soup - mì gà tây, đóng hộp, cô đặc, thương mại13817.37.841.1Soup - mì gà tây, đóng hộp, chuẩn bị với lượng nước bằng nhau, thương mại688.
ĐọC Thêm