Thể LoạI Thông tin

Calo ở Kielbasa
Thông tin

Calo ở Kielbasa

Khi có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Kielbasa Calo và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Kielbasa, kolbassy, ​​thịt lợn, thịt bò, sữa khô không béo được thêm880.63.87.72.8Kielbasa, Ba Lan, gà tây và thịt bò, hun khói1 phục vụ1272.

ĐọC Thêm

Thông tin

Calo trong súp - Kem tôm

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Cream Of Tôm Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - kem tôm, đóng hộp, cô đặc18116,45.610.46.5Soup - kem tôm, đóng hộp, chuẩn bị với lượng sữa bằng nhau, thương mại16413.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Rau cà chua

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Calo rau củ và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - rau cà chua, khử nước, pha với nước539.71.90.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Hành tây

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Súp - hành tây, đóng hộp, cô đặc, thương mại11316.47.53.50.5Soup - hành tây, đóng hộp, chuẩn bị với lượng nước bằng nhau, thương mại588.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Bouillon Cubes và hạt

Khi có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các khẩu phần khác.Soup - Bouillon Cubes And Granules Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - khối và hạt nhỏ, ít natri, khô11.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Nước dùng thịt bò hoặc Bouillon đóng hộp

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, hãy nhấp vào khẩu phần để chọn các khẩu phần khác.Soup - Beef Broth Hoặc Bouillon Đóng hộp Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - nước dùng thịt bò hoặc nước dùng đóng hộp, sẵn sàng phục vụ170.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Nước dùng Scotch

Khi có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Scotch Broth Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - nước dùng scotch, đóng hộp, cô đặc, thương mại16219105.32.2Soup - nước dùng scotch, đóng hộp, chuẩn bị với lượng nước bằng nhau, thương mại809.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Kem rau

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các khẩu phần khác.Soup - Cream Of Rau Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - kem rau, khử nước, khô10512.31.95.71.4Soup - kem rau, khử nước, pha với nước10712.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Mì gà kinh điển lành mạnh

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Progresso Healthy Classics Chicken Noodle Calories and MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - PROGRESSO LỚP SỨC KHỎE GÀ GÀ GÀ, đóng hộp, sẵn sàng phục vụ1 cup769.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Đậu với thịt lợn

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Bean With Pork Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - đậu với thịt lợn, đóng hộp, cô đặc, thương mại34745.615.811.93.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - thịt bò cà chua với mì

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các khẩu phần khác. Thịt bò - Cà chua với mì Calo và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Tổng chất béo (g) Sat. Chất béo (g) Soup - thịt bò cà chua với mì, đóng hộp, cô đặc, thương mại28142.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Rau cải tiến lành mạnh

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các khẩu phần khác.Soup - Progresso Healthy Classics Beef Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - LỚP SỨC KHỎE PROGRESSO BEEF RAU, đóng hộp, sẵn sàng phục vụ 100 gram6410.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Gà Gumbo

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Chicken Gumbo Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - gumbo gà, đóng hộp, cô đặc, thương mại11316,75.32.90.7Soup - gumbo gà, đóng hộp, chuẩn bị với lượng nước bằng nhau, thương mại568.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Nước dùng gà

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Nước dùng gà Calories và MacronutrientsServingNhấp để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - nước dùng gà, đóng hộp, cô đặc, thương mại781.911.12.60.8Soup - nước dùng gà, đóng hộp, ít / giảm natri1 cup170.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Đậu đen

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Black Bean Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - đậu đen, đóng hộp, cô đặc, thương mại23439.612.43.40.9Soup - đậu đen, đóng hộp, chuẩn bị với lượng nước bằng nhau, thương mại1619.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Stockpot

Khi có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Stockpot Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - stockpot, đóng hộp, cô đặc, thương mại200239.77.81.7Soup - stockpot, đóng hộp, chuẩn bị với lượng nước bằng nhau, thương mại9911.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - hỗn hợp hành tây

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, hãy nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Calion Mix Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - hỗn hợp hành tây, mất nước, dạng khô11823.52.920.1I tôi chỉ muốn nói rằng trang web này tuyệt vời như thế nào.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - Progresso Healthy Classics Split Pea

Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các phần ăn khác.Soup - Progresso Healthy Classics Split Pea Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - PROGRESSO LỚP SỨC KHỎE SPLIT PEA, đóng hộp, sẵn sàng phục vụ1 cup18029.
ĐọC Thêm
Thông tin

Calo trong súp - thịt bò ớt

Khi có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào khẩu phần để chọn các khẩu phần khác.Soup - Chili Beef Calories và MacronutrientsServingClick để xem các đơn vị khácCaloriesCarb (g) Protein (g) Total Fat (g) Sat. Chất béo (g) Soup - thịt bò ớt, đóng hộp, cô đặc, thương mại 33942.913.413.26.6Soup - thịt bò ớt, đóng hộp, chuẩn bị với lượng nước bằng nhau, thương mại17021.
ĐọC Thêm